Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Không hiện lại cái này

FXTM Invest giúp bạn tự động sao chép giao dịch từ những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn.

Bạn chỉ phải trả phí cho Nhà quản lý Chiến lược khi bạn có lợi nhuận, nên lợi ích của họ gắn liền với việc không ngừng tinh chỉnh và cải thiện chiến lược của mình để tạo ra thành quả tốt nhất.

Cách chọn Nhà quản lý Chiến lược Câu hỏi thường gặp
1
Chọn Nhà quản lý Chiến lược
2
Nạp tiền
3
Tự động sao chép giao dịch của Nhà quản lý Chiến lược
4
Thu tiền về khi họ tạo ra lợi nhuận
5

Nhà quản lý Chiến lược

Chọn Nhà quản lý Chiến lược của bạn dựa trên số tiền mà bạn sẵn sàng đầu tư và chấp nhận rủi ro.

Chỉ gồm Nhà quản lý Chiến lược hàng đầu

Cập nhật lần cuối: 02:43 GMT +03:00

Sắp xếp

Sắp xếp theo
×

Bộ lọc
Bộ lọc
×
Số Người theo dõi Tối thiểu
Lợi nhuận Tối thiểu %
Phân phối Lợi nhuận Tối đa %
Giải ngân Tối đa %
Mức rủi ro Tối đa

0.00
Tỷ suất Lợi nhuận %
0
Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý ()
1
ForexHacker
smart-trading

ForexHacker

974.40
Tỷ suất Lợi nhuận %
126
Người theo dõi
50K
Tiền Được quản lý ($)
2
Detective Conan
Republic of Korea
CapitalFirst

Detective Conan

862.69
Tỷ suất Lợi nhuận %
815
Người theo dõi
1.7M
Tiền Được quản lý ($)
3
SyedFaraz
TradeWithFaraz

SyedFaraz

526.75
Tỷ suất Lợi nhuận %
310
Người theo dõi
140K
Tiền Được quản lý ($)
4
HGD_INVEST
Republic of Korea
MFT-TEAM-KH

HGD_INVEST

1186.43
Tỷ suất Lợi nhuận %
214
Người theo dõi
140K
Tiền Được quản lý ($)
5
nuisance
a8599588

nuisance

1465.30
Tỷ suất Lợi nhuận %
200
Người theo dõi
120K
Tiền Được quản lý ($)
6
ChocolateFx
IbnESina

ChocolateFx

278.44
Tỷ suất Lợi nhuận %
154
Người theo dõi
70K
Tiền Được quản lý ($)
7
ChocolateFx
SnickersPro

ChocolateFx

230.44
Tỷ suất Lợi nhuận %
20
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
8
Tradingflow
pingpong2

Tradingflow

6644.54
Tỷ suất Lợi nhuận %
56
Người theo dõi
10K
Tiền Được quản lý ($)
9
aqaa
Turkey
Stable1

aqaa

875.01
Tỷ suất Lợi nhuận %
635
Người theo dõi
730K
Tiền Được quản lý ($)
10
FxProfessor
Paramount

FxProfessor

1639.63
Tỷ suất Lợi nhuận %
86
Người theo dõi
50K
Tiền Được quản lý ($)
11
aqaa
Turkey
Neo11

aqaa

698.85
Tỷ suất Lợi nhuận %
15
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
12
CountryRoad
China
JunFeng

CountryRoad

276.47
Tỷ suất Lợi nhuận %
56
Người theo dõi
10K
Tiền Được quản lý ($)
13
Talinvest-
TalinvestBoost

Talinvest-

262.86
Tỷ suất Lợi nhuận %
20
Người theo dõi
10K
Tiền Được quản lý ($)
14
Detective Conan
Republic of Korea
CapitalFirst_2

Detective Conan

246.50
Tỷ suất Lợi nhuận %
271
Người theo dõi
490K
Tiền Được quản lý ($)
15
Forex Wisdom
Malaysia
Pangolin

Forex Wisdom

339.56
Tỷ suất Lợi nhuận %
7
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
16
YasRom
LuvRanjan

YasRom

137.22
Tỷ suất Lợi nhuận %
4
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
17
Forex_Fox
Tooty

Forex_Fox

195.00
Tỷ suất Lợi nhuận %
4
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
18
Talinvest-
Talinvest_

Talinvest-

286.19
Tỷ suất Lợi nhuận %
8
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
19
ADSMB
ADKM

ADSMB

188.56
Tỷ suất Lợi nhuận %
0
Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý ($)
20
Saam krates
Republic of Korea
AlgoInvest

Saam krates

158.08
Tỷ suất Lợi nhuận %
5
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
Không tìm thấy dữ liệu trùng khớp

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top